Báo Giá

Báo giá phần mềm hóa đơn điện tử Meinvoice của Misa

MEI-300

Gói 300 hóa đơn

390.000

VNĐ/Gói

MEI-500

Gói 500 hóa đơn

490.000

VNĐ/Gói

MEI-1.000

Gói 1.000 hóa đơn

790.000

VNĐ/Gói

MEI-2.000

Gói 2.000 hóa đơn

1.190.000

VNĐ/Gói

MEI-5.000

Gói 5.000 hóa đơn

2.390.000

VNĐ/Gói

MEI-10.000

Gói 10.000 hóa đơn

3.890.000

VNĐ/Gói

MEI-100.000

Gói 100.000 hóa đơn

30.000.000

VNĐ/Gói

Phí Khởi Tạo: 1.000.000 vnd

(Khởi tạo lần đầu tiên/thuê bao khi sử dụng chính thức)

 

HOTLINE MUA HÀNG: 09033 688 67

DỊCH VỤ THIẾT LẬP MẪU HÓA ĐƠN
Miễn phí
  • Khách hàng nên chọn mẫu hóa đơn điện tử mặc định trong kho mẫu hóa đơn có sẵn của MISA đã thiết lập theo đúng quy định, thêm Logo của doanh nghiệp
2.000.000 VNĐ
  • Khách hàng dùng mẫu mặc định của MISA và chỉ thay đổi vị trí hiển thị các trường dữ liệu có sẵn (không thêm trường mới).
Thỏa thuận
  • Thiết lập mẫu hóa đơn theo yêu cầu đặc thù bằng cách bổ sung thêm một số trường dữ liệu mới (các trường này có sẵn trên phần mềm).
  • MISA hỗ trợ sửa mẫu theo yêu cầu đặc thù

GHI CHÚ

Không giới hạn số lượng người dùng
Không thu phí duy trì hàng năm
Lưu trữ, tra cứu hóa đơn miễn phí trong thời gian 10 năm
Miễn phí tư vấn thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với Cơ quan Thuế
Khách hàng có thể mua trước nhiều gói hóa đơn để sử dụng và được chuyển sang năm tài chính tiếp theo nếu sử dụng không hết
Phần mềm và dịch vụ của MISA không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT nên Quý khách không cần phải trả thêm tiền thuế GTGT
Báo giá có hiệu lực từ ngày 11/10/2019
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI MUA HÀNG