Trang Chủ > Tin Tức > 07 Văn bản quy định về hóa đơn sẽ hết hiệu lực trong năm 2020

07 Văn bản quy định về hóa đơn sẽ hết hiệu lực trong năm 2020

487 Lần Xem

Năm 2020 là năm chuyển tiếp quan trọng khi mà một số quy định về hóa đơn điện tử sẽ chính thức hết hiệu lực vào 31/10/2020. Kế toán và doanh nghiệp cần nắm bắt được thông tin quan trọng này để tránh những sai sót không đáng có trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử.

07 Văn bản quy định về hóa đơn sẽ hết hiệu lực vào 31/10/2020

Theo Thông tư 68/2019/TT-BTC thì trong giai đoạn chuyển tiếp hóa đơn điện tử (đến 31/10/2020) thì việc áp dụng hóa đơn điện tử vẫn theo quy định tại các văn bản sau:

1. Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 03 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

2. Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 01 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải;

3. Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính);

4. Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

5. Quyết định số 526/QĐ-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

6.  Quyết định số 2660/QĐ-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc gia hạn thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015;

7.  Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)

MISA hỗ trợ tối đa chi phí triển khai và có ưu đãi đặc biệt về giá khi khác hàng ĐĂNG KÝ tại:

Văn bản quy định nào về hóa đơn từ được áp dụng kể ngày 01/11/2020 ?

Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Nghị định 119/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 12/09/2018 và có hiệu lực từ 1/11/2018 là căn cứ pháp luật quan trọng cho việc áp dụng hóa đơn điện tử. Theo Nghị định này thì 100% doanh nghiệp, tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh đủ điều kiện phải chuyển đổi sang hóa đơn điện tử kể từ ngày 1/11/2020. Một số nội dung nổi bật khác tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP:

 • Đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử
 • Các loại hóa đơn điện tử
 • Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và không có mã của cơ quan thuế
 • Hóa đơn điện tử được chuyển đổi thành chứng từ giấy
 • Xử lý chuyển tiếp hóa đơn
 • Xử lý Hóa đơn điện tử đã lập nhưng bị sai sót

Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP

Thông tư 68/2019/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 30/9/2020 và có hiệu lực từ 14/11/2019 hướng dẫn chi tiết Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử

Bên cạnh việc kế thừa những quy định hợp lý từ Nghị định 119/2018/NĐ-CP, thông tư 68/2019/TT-BTC đã đưa ra một số quy định và hướng dẫn nhằm làm rõ một số khái niệm tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan và thực tế triển khai áp dụng hóa đơn điện tử. Một số điểm đáng chú ý tại Thông tư 68/2019/TT-BTC:

 • Thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử
 • Nội dung hóa đơn điện tử
 • Định dạng hóa đơn điện tử
 • Điều kiện của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử
 • Xử lý chuyển tiếp hóa đơn điện tử

Như vậy, kể từ ngày 1/11/2020 thì Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC sẽ là 2 văn bản quy định chính về việc áp dụng hóa đơn điện tử. Khi lựa chọn phần mềm hóa đơn điện tử, doanh nghiệp và kế toán cũng cần kiểm tra sự đáp ứng của phần mềm đối với 2 văn bản pháp luật này để việc áp dụng hóa đơn điện tử đạt được hiệu quả cao nhất.

Phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice.vn của MISA đã được cơ quan thuế chứng thực, đáp ứng đầy đủ quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử. MISA cũng nằm trong TOP đầu đơn đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử được cục thuế Hà Nội lựa chọn phối hợp và khuyến khích doanh nghiệp sử dụng.

Nằm trong chương trình đồng hành cùng cơ quan thuế hỗ trợ doanh nghiệp triển khai hóa đơn điện tử, MISA có chương trình ưu đãi lớn dành riêng cho khách hàng đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trong Quý I/2020:

 • Miễn 5 loại phí khởi tạo hóa đơn điện tử lên tới 5 TRIỆU ĐỒNG:

– MIỄN 100% phí tích hợp với các phần mềm kế toán, bán hàng, quản trị khác nhau

– MIỄN 100% phí tư vấn thủ tục đăng ký sử dụng HĐĐT với Cơ quan Thuế

– MIỄN 100% phí thiết kế mẫu hóa đơn cơ bản

– MIỄN 100% phí lưu trữ, tra cứu hóa đơn 10 năm. Không thu phí duy trì hàng năm

– MIỄN 100% phí dùng thử phần mềm

Khách hàng có nhu cầu được hỗ trợ về quy định hóa đơn điện tử hoặc tư vấn phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice của MISA vui lòng liên hệ Hotline: 0903368867 hoặc  Xem báo giá: