Trang Chủ > Tin Tức > Các bước đơn giản để sử dụng hóa đơn điện tử

Các bước đơn giản để sử dụng hóa đơn điện tử

388 Lần Xem

6 bước đơn giản để sử dụng hóa đơn điện tử được mô tả ngắn gọn qua ảnh bên dưới:

Hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử gồm những gì?

Trước 1/11/2020, hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với Cơ quan Thuế theo Thông tư 32/2011/TT-BTC gồm mẫu sau:

  • Quyết định sử dụng hoá đơn điện tử ( Theo Mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC)
  • Thông báo phát hành hoá đơn điện tử theo Mẫu. (theo Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC)
  • Hoá đơn mẫu (do doanh nghiệp khởi tạo mẫu thông qua phần mềm hóa đơn điện tử) 

Doanh nghiệp cần hoàn thiện hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử trên và gửi tới cơ quan Thuế thông qua cổng thông tin điện tử hoặc có thể in ra gửi tới cơ quan Thuế một lần duy nhất. Theo quy định của Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017, nếu cơ quan Thuế không có phản hồi bằng văn bản về việc sử dụng hoá đơn điện tử của doanh nghiệp thì sau 02 ngày làm việc, mặc định doanh nghiệp được phép xuất hoá đơn điện tử 1 cách hợp pháp. 

Tuy nhiên, nên cẩn trọng trước khi dùng bằng cách tra cứu thông tin hóa đơn trên trang: tracuuhoadon.gdt.gov.vn để chắc chắn rằng thông báo phát hành hóa đơn đã được chấp nhận 

>> Tải Cẩm nang hóa đơn điện tử 2020