Trang Chủ > Tin Tức > Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo nghị quyết 954/2020/UBTVQH14

Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo nghị quyết 954/2020/UBTVQH14

1216 Lần Xem
Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 2 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban thường vụ quốc hội về việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.
Theo đó   có 3 nội dung chính: 
 
1. Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);
 
2. Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.
 
3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020 
 
Cụ thể Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 : 
 
Điều 1. Mức giảm trừ gia cảnh
 
Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 như sau:
 
1. Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);
 
2. Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.
 
Điều 2. Điều khoản thi hành
 
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.
 
2. Các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Nghị quyết này khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020. 
 
 
Như vậy, trong thời gian ngắn sắp tới sẽ có văn bản (Nghị định, Thông tư) hướng dẫn chính thức về mức giảm trừ gia cảnh mới nhất để doanh nghiệp  và người nộp thuế TNCN áp dụng.