Trang Chủ > Tin Tức > Hướng dẫn kết nối phần mềm hóa đơn điện tử Misa MeInvoi với phần mềm kế toán Fast

Hướng dẫn kết nối phần mềm hóa đơn điện tử Misa MeInvoi với phần mềm kế toán Fast

944 Lần Xem
Kết nối với phần mềm kế toán fast với phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice
1. Nội dung
 
Hướng dẫn kết nối phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice với phần mềm kế toán Fast, để chương trình tự động lấy được các hóa đơn lập trên phần mềm kế toán Fast sang phần mềm meInvoice
 
2. Các bước thực hiện
 
1. Vào menu Hệ thống\Thiết lập kết nối với phần mềm khác.
 
2. Tại mục Phần mềm kết nối: Nhấn biểu tượng, chọn Fast.
3. Tại mục Máy chủBộ số liệu và Mã ĐVCS: Chọn thông tin Máy chủBộ số liệu và Mã ĐVCS của phần mềm Fast muốn kết nối với phần mềm meInvoice
 
 
 
4. Nhấn Kết nối.
 
5. Chương trình hiển thị thông báo Khởi động service thành công.
 
6. Nhấn Đồng ý. Chương trình sẽ tự động lấy các hóa đơn có trạng thái là Đã ghi sổ cái và có ngày hóa đơn từ ngày 01/03/2019 sang meInvoice với tần suất 10 phút một lần.
 
 

3. Lưu ý:

  • Xem hướng dẫn các bước chi tiết để tích hợp phần mềm kế toán Fast với phần mềm meInvoice tại đây.
  • meInvoice.vn chỉ mới kết nối được với phiên bản Fast Accounting 11.07 trở lên.
  • Xem hướng dẫn các bước chi tiết để cập nhật dữ liệu hóa đơn đã được sửa từ phần mềm Fast sang meinvoice tại đây.
  • Trường hợp kết nối không thành công. Xem hướng dẫn khắc phục tại tây.
Misa hỗ trợ kết nối phần mềm hóa đơn điện tử Misa MeInvoice với các phần mềm kế toán doanh nghiệp đang sử dụng giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả làm việc của bộ máy kế toán, góp phần tối ưu chi phí. Hãy liên hệ Hotline: 0903368867 để được tư vấn cụ thể hơn.
 
Xem báo giá phần mềm hóa đơn điện tử MeInvoice: