Trang Chủ > Tin Tức > Hướng dẫn kết nối phần mềm hóa đơn điện tử Misa Meinvoice với phần mềm kế toán 3TSoft

Hướng dẫn kết nối phần mềm hóa đơn điện tử Misa Meinvoice với phần mềm kế toán 3TSoft

428 Lần Xem

Kết nối với phần mềm kế toán 3TSoft:

1. Nội dung
 
Hướng dẫn kết nối phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice.vn với phần mềm kế toán 3TSoft, để chương trình tự động lấy được các hóa đơn lập trên phần mềm kế toán 3TSoft sang phần mềm meInvoice.vn.
 
2. Các bước thực hiện
 
1. Vào menu Hệ thống\Thiết lập kết nối với phần mềm khác.
 
2. Tại mục Phần mềm kết nối: nhấn biểu tượng, chọn 3TSoft.
3. Tại mục Máy chủ và Tên cơ sở dữ liệu: Điền thông tin Máy chủ và Tên cơ sở dữ liệu của phần mềm 3TSoft muốn kết nối với phần mềm meInvoice 
 
 
Cách kiểm tra thông tin Máy chủ và Tên cơ sở dữ liệu trên phần mềm kế toán 3TSoft:

1. Mở phần mềm kế toán 3TSoft lên, nhấn Hiển thị.

 

2. Xem thông tin tại cột Máy chủ Tên cơ sở dữ liệu.

4. Nhấn Kết nối.

5. Chương trình hiển thị thông báo Khởi động service thành công.

 
6. Nhấn Đồng ý. Chương trình sẽ tự động lấy các hóa đơn Đã cập nhật sổ cái và có ngày hóa đơn từ ngày 01/03/2019 sang meInvoice với tần suất 10 phút một lần.
 

3. Lưu ý

  • Xem hướng dẫn các bước chi tiết để tích hợp phần mềm kế toán 3TSoft với phần mềm meInvoice.vn tại đây.
  • Xem hướng dẫn các bước chi tiết để cập nhật dữ liệu hóa đơn đã được sửa từ phần mềm 3TSoft sang meInvoice tại đây.
  • Trường hợp kết nối không thành công. Xem hướng dẫn khắc phục tại tây.
Misa hỗ trợ kết nối phần mềm hóa đơn điện tử Misa MeInvoice với các phần mềm kế toán doanh nghiệp đang sử dụng giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả làm việc của bộ máy kế toán, góp phần tối ưu chi phí. Hãy liên hệ Hotline: 0903368867 để được tư vấn cụ thể hơn.
 

 

Xem báo giá phần mềm hóa đơn điện tử MeInvoice: