Trang Chủ > Tin Tức > Mẫu bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế mới nhất 2020

Mẫu bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế mới nhất 2020

5328 Lần Xem

Theo Thông tư 68/2019/TT-BTC thì kể từ ngày 1/11/2020, đơn vị kinh doanh sử dụng hóa điện tử không có mã của cơ quan thuế có trách nhiệm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đã lập (tương tự bảng kê bán ra) đến cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế theo Mẫu bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử theo Phụ lục 2 Thông tư này.

>> Tải Cẩm nang hóa đơn điện tử 2020

1. Phương thức, thời điểm và hình thức chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử

1.1 Phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử tới cơ quan thuế

Doanh nghiệp gửi Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử (theo Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 68/2019/TT-BTC) cùng thời hạn nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với các trường hợp sau thuộc quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 16 Thông tư 68/2019/TT-BTC

Các đối tượng doanh nghiệp, tổ chức còn lại thực hiện chuyển toàn bộ dữ liệu HĐĐT đồng thời tại thời điểm gửi hoá đơn cho bên mua hàng.

1.2 Thời điểm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử tới cơ quan thuế

Đối với đơn vị kinh doanh ngành hàng đặc thù được gửi Báo cáo dữ liệu hoá đơn định kỳ tháng/quý: người bán lập Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT hàng hóa, cung cấp dịch vụ phát sinh trong tháng/quý (tính từ ngày đầu của tháng/quý đến ngày cuối cùng của tháng/quý) theo Phụ lục số 2 Thông tư 68/2019/TT-BTC để gửi cơ quan thuế cùng với thời gian gửi Tờ khai thuế giá trị gia tăng

Đối với đơn vị không thuộc quy định tại Điểm a khoản 1 Điều 16 Thông tư 68/2019/TT-BTC cần gửi toàn bộ dữ liệu từng hoá đơn điện tử tới cơ quan thuế. Nội dung hoá đơn bao gồm 2 phần dữ liệu chính: Thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hoá đơn và thành phần chứa dữ liệu chữ ký số. Người bán sau khi lập đầy đủ các nội dung trên hóa đơn gửi hóa đơn cho người mua và đồng thời gửi dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế.

Sau một thời gian không phải nộp Bảng kê bán ra, thì từ 01/11/2020 thay vì nộp Bảng kê bán ra thì NNT phải nộp Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện gửi cơ quan thuế

>>Tải Cẩm nang hóa đơn điện tử 2020

1.3 Hình thức gửi dữ liệu hóa đơn điện tử tới CQT

Theo Thông tư 68/2019/TT-BTC doanh nghiệp có thể lựa chọn 1 trong 2 hình thức chuyển dữ liệu HĐĐT không có mã đến cơ quan thuế tùy vào tình hình sử dụng hóa đơn được quy định tại điểm a và điểm b, khoản 3, Điều 16 Thông tư 68/2019/TT-BTC:

  • Hình thức gửi trực tiếp
  • Hình thức gửi gián tiếp thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT

2. Mẫu bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế (Phụ lục 2 Thông tư 68/2019/TT-BTC)

Trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung quy định tại khoản 3, Điều 3 Thông tư 68/2019/TT-BTC thì bỏ trống các chỉ tiêu trên hóa đơn

Các chỉ tiêu (7) (8) (9) chỉ áp dụng với trường hợp bán xăng dầu cho người tiêu dùng cá nhân. Người bán tổng hợp dữ liệu các hóa đơn bán cho người tiêu dùng là cá nhân trong  ngày theo từng mặt hàng.

Chỉ tiêu (6): người bán điền mã số thuế đối với người mua là tổ chức kinh doanh, cá nhân kinh doanh có mã số thuế. Trường hợp là cá nhân tiêu dùng cuối cùng không có mã số thuế thì để trống; mã khách hàng đối với trường hợp bán điện, nước cho khách hàng không có mã số thuế. 

Tải bản word Phụ lục 2 Thông tư  68/2019/TT-BTC TẠI ĐÂY 

Khách hàng có nhu cầu được hỗ trợ về quy định hóa đơn điện tử hoặc tư vấn phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice của MISA vui lòng liên hệ Hotline: 0903368867 hoặc  Xem báo giá 

 
Như vậy, sau một thời gian không phải nộp bảng kê bán ra, từ ngày 01/11/2020 thay vì nộp Bảng kê bán ra thì phải nộp Bảng tổng hợp hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế .