Trang Chủ > Tin Tức > Những lỗi thường gặp khi thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Những lỗi thường gặp khi thông báo phát hành hóa đơn điện tử

762 Lần Xem

Lập và gửi hồ sơ để thông báo phát hành hóa đơn điện tử tới Cơ quan thuế là thủ tục quan trọng để doanh nghiệp bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử. Để hoàn tất thủ tục này 1 cách nhanh chóng, thuận lợi nhất, MISA sẽ chỉ ra 3 lỗi thường gặp nhất khi thông báo phát hành hóa đơn điện tử. 

 

Điểm danh 3 lỗi thường gặp khi thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Trong quá trình lập hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử rất dễ phát sinh các lỗi do điền sai, thiếu thông tin hoặc do chưa nắm rõ các thủ tục kê khai

1 Thông tin trên thông báo phát hành:

 • Thông tin tên, địa chỉ đơn vị phát hành ghi không đúng với thông tin đã đăng ký thuế.
 • Mẫu hóa đơn, số lượng hoá đơn, ký hiệu hóa đơn bị trùng với các số hoá đơn đã thông báo phát hành trước đó.
 • Mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn không phù hợp với thông tin trên mẫu hóa đơn được đính kèm.
 • Ngày bắt đầu sử dụng không đúng quy định (ngày bắt đầu sử dụng phải sau 02 ngày kể từ ngày gửi thông báo phát hành)
 • Không có thông tin đơn vị cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử
 • Thông tin doanh nghiệp cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử không khớp với thông tin trên quyết định áp dụng hóa đơn điện tử đính kèm.

2 Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử:

 • Không đính kèm Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử với Thông báo phát hành khi gửi Cơ quan thuế
 • Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử không có chữ ký hoặc đóng dấu của người nộp thuế.
 • Nội dung trên Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử không đầy đủ các nội dung theo mẫu quyết định ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

3. Hóa đơn mẫu:

 • Không đính kèm hóa đơn điện tử mẫu khi gửi thông báo phát hành.
 • Hoá đơn mẫu không đầy đủ các chỉ tiêu bắt buộc theo quy định
 • Thông tin tên, địa chỉ đơn vị trên hoá đơn mẫu không khớp đúng với thông tin đã đăng ký thuế.
 • Hướng dẫn doanh nghiệp thông báo phát hành hóa đơn điện tử nhanh chóng, chính xác nhất

  Lập và nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử không chính xác sẽ bị Cơ quan thuế từ chối hồ sơ và yêu cầu nộp lại gây mất thời gian và gián đoạn việc sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp. Do đó, thay vì phải tự hoàn thiện và tự nộp hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp có thể lựa chọn hóa đơn điện tử meInvoice.vn của MISA để đơn giản hóa thủ tục này.

  Sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice tại website https://misasoftware.com , doanh nghiệp sẽ được chúng tôi hỗ trợ 100% thủ tục thông báo phát hành với Cơ quan thuế từ làm mẫu hóa đơn, thông báo phát  hành, đến phụ lục . Hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử luôn có sẵn và được cập nhật theo quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo cho doanh nghiệp kê khai chính xác, nhanh chóng nhất. Sau khi hoàn tất kê khai thông tin, doanh nghiệp chỉ cần tải bộ hồ sơ về máy để nộp cho cơ quan thuế qua hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến (online). 

 • >> Xem Báo giá hóa đơn điện tử Meinvoice :