Trang Chủ > Tin Tức > Phần mềm hóa đơn điện tử Misa Meinvoice kết nối được với những phần mềm kế toán nào ?

Phần mềm hóa đơn điện tử Misa Meinvoice kết nối được với những phần mềm kế toán nào ?

744 Lần Xem

Khi kết nối Phần mềm hóa đơn điện tử Misa Meinvoice với phần mềm kế toán sẽ giúp hiệu quả công việc lên đến 80% nhờ không phải lặp lại một số thao tác trong quá trình xuất hóa đơn đến xuất kho, hạch toán ... đều được tự động và rút ngắn về một thao tác Xuất hóa đơn điện tử. Dó đó, trước khi chọn phần mềm hóa đơn điện tử kế toán cần tìm hiểu phần mềm hóa đơn điện tử nào có thể kết nối với phần mềm kế toán của doanh nghiệp đang dùng là điều cần thiết. 

 

Hiện tại, hhần mềm hóa đơn điện tử Misa Meinvoice phiên bản Desktop (Khi xuất hóa đơn trên Desktop thì hệ thống sẽ tự động cập nhật lên phiên bản Web để đồng bộ, giúp việt quản lý thuận tiện mọi lúc, mọi nơi) do Công Ty CP Misa cung cấp có thể kết nối với các phần mềm kế toán sau: 

 1. Kết nối với phần mềm kế toán fast
   
 2. Kết nối với phần mềm kế toán Fast Accounting 11
   
 3. Kết nối với phần mềm kế toán G9 Accountting
   
 4. Kết nối với phần mềm kế toán 3TSoft
   
 5. Kết nối với phần mềm kế toán Smart Pro
   
 6. Kết nối với phần mềm kế toán 3ASoft
   
 7. Kết nối với phần mềm kế toán Effect effe
   
 8. Kết nối phần mềm thu học phí E-SCHOOLFEES
   
 9. Kết nối với phần mềm SME 2015
   
 10. Kết nối với phần mềm Adsoft
   
 11. Kết nối với phần mềm SMAT
   
 12. Kết nối với phần mềm ACman 9.1
   
 13. Kết nối với phần mềm kế toán SME 2017
   
 14. Kết nối với phần mềm SME 2019, 2020
   
 15. Kết nối với phần mềm kế toán LinkQ Accounting
   
 16. Kết nối với các phần mềm khác

 

Misa hỗ trợ kết nối phần mềm hóa đơn điện tử Misa MeInvoice với các phần mềm kế toán doanh nghiệp đang sử dụng giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả làm việc của bộ máy kế toán, góp phần tối ưu chi phí. Hãy liên hệ Hotline: 0903368867 để được tư vấn cụ thể hơn đăng ký phần mềm hóa đơn điện tử MeInvoice: