Trang Chủ > Tin Tức > Quy định mới về xuất hóa đơn khi bán hàng dưới 200.000 đồng áp dụng từ 1/11/2020

Quy định mới về xuất hóa đơn khi bán hàng dưới 200.000 đồng áp dụng từ 1/11/2020

3145 Lần Xem
Từ ngày 01/11/2020, tất cả doanh nghiệp phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC.  Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn vẫn có hiệu lực thi hành đến 31/11/2020. Do đó, việc sử dụng hóa đơn điện tử trong thời gian đến 31/11/2020 vẫn sẽ thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 31/2011/TT-BTC và Thông tư 39/2014/TT-BTC. Hóa đơn điện tử Misa Meinvoice xin chia sẽ nội dung này:
 
Sau 1/11/2020, phải lập hóa đơn điện tử không phân biệt giá trị từng lần bán:
Kể từ ngày 1/11/2020, 100% doanh nghiệp bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử. Điều này đồng nghĩa với việc các quy định cũ về hóa đơn sẽ chính thức hết hiệu lực và thay thế bằng quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC.
 
Tại khoản 1, Điều 4 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định:
“Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán (trừ hộ, cá nhân kinh doanh quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định này) phải lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Nghị định này, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ”.
 
Khoản 1 Điều 12 Nghị định 119/2018/NĐ-CP cũng quy định:
“Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ”
 
Như vậy, từ ngày 01/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh khi bán hàng, cung cấp dịch vụ phải lập hóa đơn điện tử theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định và phải ghi đầy đủ nội dung, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ mà không phụ thuộc vào việc người mua có lấy hóa đơn hay không.
 
 
Trước ngày 01/11/2020, không cần xuất hóa đơn cho mỗi lần bán hàng có tổng giá trị dưới 200.000 đồng nếu người mua không có yêu cầu:
Thời điểm trước 1/11/2020, các đơn vị vẫn được sử dụng song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử, do đó quy định về xuất hóa đơn cũng có sự khác nhau:
 
* Đối với hóa đơn giấy: (Bao gồm hóa đơn tự in, hóa đơn đặt tin, hóa đơn đặt mua của CQT)
 
Theo khoản 1 Điều 18 Thông tư 39/2014/TT-BTC, khi bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần bán thì bên bán không phải lập hóa đơn mà chỉ cần lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, nếu người mua có yêu cầu thì người bán vẫn phải lập hóa đơn và giao cho người mua.
 
Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 18 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:  Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế. Như vậy, khi bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người bán phải lập hóa đơn ngay cả khi người mua không lấy.
 
 
* Đối với hóa đơn điện tử:
 
TGiai đoạn chuyển tiếp sang hóa đơn điện tử từ 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn vẫn có hiệu lực thi hành. Do đó, việc sử dụng hóa đơn điện tử trong thời gian này vẫn sẽ thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 31/2011/TT-BTC và Thông tư 39/2014/TT-BTC.
 
Theo đó, trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần (kể cả trường hợp người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) và trường hợp bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị dưới 200.000 đồng mà người mua yêu cầu lấy hóa đơn thì phải lập hóa đơn.
 
 
Như vậy, Năm 2020, bán hàng dưới 200.000 đồng có cần xuất hóa đơn không ?
 
Có thể kết luận về việc lập hóa đơn theo giá trị đơn hàng trong năm 2020 như sau:
 
Từ nay đến ngày 31/10/2020 chỉ khi tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì người bán không cần lập hóa đơn (trừ trường hợp người mua yêu cầu thì vẫn phải lập. Cuối ngày lập Bảng kê và xuất chung hoa đơn)
 
Từ ngày 01/11/2020, mọi trường hợp bán hàng, cung cấp dịch vụ phải lập hóa đơn điện tử không phân biệt giá trị từng lần bán.
 
Hóa đơn điện tử Misa Meinvoice hi vọng những chia sẽ trên sẽ hữu ích cho quý anh, chị. 
 
Đồng hành cùng doanh nghiệp, MISA hỗ trợ tối đa chi phí triển khai hóa đơn điện tử (miễn phí thiết kế mẫu cơ bản theo kho mẫu, hỗ trợ làm Thông báo phát hành hóa đơn điện tử). Khách hàng có nhu cầu dùng thử MIỄN PHÍ phần mềm hóa đơn điện tử MISA MEINVOICE của MISA vui lòng liên hệ 0903368867 hoặc ĐĂNG KÝ tại: