Tính Năng

Xuất hóa đơn mọi lúc mọi nơi

Kết nối với mọi phần mềm kế toán, bán hàng và phần mềm quản trị khác

 

NGHIỆP VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC và sẵn sàng đáp ứng Thông tư 68/2019/TT-BTC

KHỞI TẠO MẪU HÓA ĐƠN

Nhanh chóng, tiện lợi với số lượng mẫu phong phú

 

KHỞI TẠO MẪU HÓA ĐƠN

Thuận tiện, dễ dàng, tiết kiệm thời gian công sức

 

Tính Năng

TÍCH HỢP SẴN VỚI CÁC PHẦN MỀM KẾ TOÁN, BÁN HÀNG PHỔ BIẾN

Tích hợp trực tiếp trên phần mềm kế toán MISA:
Xuất hóa đơn điện tử và tự động hạch toán doanh thu vào sổ sách
Nhận và tự động hạch toán hóa đơn điện tử mua hàng vào sổ sách giúp tiết kiệm hơn 80% thời gian nhập liệu
Kết nối với các phần mềm kế toán, bán hàng phổ biến kế thừa các thông tin bán hàng để xuất hóa đơn điện tử
Sẵn sàng kết nối với mọi phần mềm quản trị khác (phần mềm bệnh viện, nhà thuốc, siêu thị…) để xuất hóa đơn điện tử

PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ MỌI LÚC MỌI NƠI TRÊN MOBILE

Tức thời, nhanh chóng, tiện lợi
Nắm bắt tất cả các cơ hội kinh doanh, tránh gián đoạn công tác bán hàng
Tính Năng
Tính Năng

TÍCH HỢP SẴN VỚI CÁC PHẦN MỀM KẾ TOÁN, BÁN HÀNG PHỔ BIẾN

Đối với người bán:
Theo dõi hạn nợ của từng hóa đơn và nhắc nhở thanh toán đúng hạn, tránh phạt chậm trả
Tức thời nắm bắt tình hình thanh toán từng hóa đơn
Đối với người mua:
Thanh toán hóa đơn trực tuyến ngay trên meInvoice.vn giúp tiết kiệm thời gian, công sức

QUẢN TRỊ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN CỦA CÔNG TY

Toàn diện, tức thời, hiệu quả

Tổng giá trị hóa đơn đã phát hành
Tổng số lượng hóa đơn đã phát hành
Tình hình sử dụng hóa đơn theo thời gian
Thống kê nhanh hóa đơn (chưa phát hành, hóa đơn xóa bỏ,…)
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Tính Năng
Tính Năng

CÁC TÍNH NĂNG KHÁC

Liên tục cải tiến để phục vụ tối đa nhu cầu của doanh nghiệp

Tự thiết kế mẫu hóa đơn theo nhu cầu
Tự thiết lập email gửi hóa đơn
Gửi tin nhắn SMS phát hành hóa đơn và nhắc nhở thanh toán
Hóa đơn có mã QR code phục vụ tra cứu tiện lợi
Lập biên bản xử lý hóa đơn trên phần mềm và ký điện tử (người bán, người mua)
Theo dõi tình trạng hóa đơn (đã gửi, khách hàng đã xem, đã thanh toán)
Các tính năng khác